Drenaj ve Altyapı

Amacına ve görevine göre sınıflandırılan drenaj türleri vardır. Bunlardan bazıları, yapıların temellerine su gelmemesi için yapılan drenaj ve altyapı çalışmaları kapsamındadır. Yapılar için tasarlanan drenaj sistemlerinin temel amacı, yapının temelinin korunmasıdır. Yapının temelinin, su alması ve bunun sonucunda zarar görmesi istenmez. Bu kapsamda drenaj sistemleri, yapılardan suyu tutmakta oldukça faydalıdır.

Yapıların çatılarından başlayarak, çevrelerindeki yüzey suları da dahil olmak üzere, farklı türde malzemeler ile uzaklaştırılır. Çatılarda genel olarak pvc borular kullanılır. Çevre sularını almak için ise prekast oluklardan yararlanılır. Drenaj ve altyapı kapsamında, drene edilen sular sisteme körüğe boru döşeme ya da beton boruların döşenmesi ile aktarılır.

Altyapı Sistemleri

Günümüzde altyapı sistemlerinde çoğunlukla, dayanımı yüksek ve oldukça esnek bir yapıya sahip olan körüğe borulardan yararlanılır. Ø100-Ø1000 mm. Çapları arasında bir üretim aralığına sahiptir. Hem atıksu hatlarında hem de yağmursuyu hatlarında bu borulardan yararlanılır.
Her ne kadar beton borularda altyapı sistemlerinde kullanılsa da, beton boruların işçilik ve işletme maliyetleri daha yüksektir. Körüğe boru döşeme maliyeti beton boru döşeme maliyetine göre, hem daha düşüktür hem de daha hızlı uygulanabilme özelliklerine sahiptir. Hdpe yani yüksek dayanımlı özel bir plastik malzemeden üretilirler ve belli bir yüke kadar dayanabilirler. Esnek yapılarından dolayı, aşınmalara ve sudan kaynaklanan koç darbelerine karşı dayanıklıdırlar.

Drenaj ve altyapı sistemlerinde ve uygulamalarında profesyonel bir yaklaşım sergileyen Simirna İnşaat, ülke dışında ve ülke genelinde birçok başarılı sistemin öncüsü olmuştur.